Tra cứu trên
Mã số thuế
Tên tổ chức cá nhân nộp thuế
Số chứng minh thư người đại diện
Lưu ý(*)
   - Để tìm được kết quả nhanh và chính xác vui lòng chỉ nhập 1 trong 3 điều kiện tìm kiếm
   - Nên tìm kiếm theo mã số thuế hoặc số chứng minh thư
   - Nếu không nhớ chính xác tên công ty thì chỉ nên nhập tên danh từ riêng (Ví dụ : Công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế toán VACOM, thì nên nhập từ VACOM để tìm kiếm)